People

MEMBERS

■ Technical Support Employee

Liechi Zhang

liechi [at mark] nibb.ac.jp

Etsuko Aoki

aetsuko [at mark] nibb.ac.jp

Akane Egawa

a0321020 [at mark] nibb.ac.jp

Yuko Ogawa

yogawa [at mark] nibb.ac.jp

Eri Ozaki

eriozaki [at mark] nibb.ac.jp

Yukina Nakajima

ynakajim [at mark] nibb.ac.jp

Kyoko Nagata

knagata [at mark] nibb.ac.jp

Tayo Nishi

t-nishi [at mark] nibb.ac.jp

Mika Hiramatsu

mika [at mark] nibb.ac.jp

 

Samira Bushra

samira [at mark] nibb.ac.jp

 

Tomoko Masuoka

pooh [at mark] nibb.ac.jp

 

Yoko Matsuzaki

matuzaki [at mark] nibb.ac.jp

■ Administrative Support Employee

Yoko Kojima

kojima [at mark] nibb.ac.jp